Trang chủ » Hỏi đáp » HACCP là gì?

Bài viết

HACCP là gì?

Trả lời:

HACCP

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay "hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm".
Ø HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu.
Ø Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm.
 
Các nguyên tắc xây dựng HACCP
1.      Tiến hành phân tích mối nguy
2.      Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCPs)
3.      Thiết lập các ngưỡng tới hạn
4.      Thiết lập hệ thống giám sát cho mỗi điểm kiểm soát tới hạn
5.      Xác định hành động khắc phục khi việc giám sát phát hiện một CCP vi phạm ngưỡng tới hạn.
6.      Thiết lập các thủ tục kiểm tra để xác nhận hệ thống HACCP đang hoạt động có hiệu quả.
7.      Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến các thủ tục và các biểu mẫu ghi chép phù hợp cho việc áp dụng hệ thống HACCP.

Lợi ích của việc áp dụng HACCP
Ø      Đem lại sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm
Ø      Sự đảm bảo phù hợp với các yêu cầu pháp luật và chế định .
Ø      Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp trên thị trường.
Ø      Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí xử lý, tái chế sản phẩm, xử  lý các vụ khiếu kiện do sản phẩm gây ngộ độc.
Ø      Đáp ứng được yêu cầu về quản lý chất lượng của các nước nhập khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp.
Ø      Giúp nhà sản xuất phản ứng kịp thời hơn với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn và chất lượng sản phẩm thông qua việc quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất.

Trang chủ » Hỏi đáp » HACCP là gì?